Zawiadamia się, że zgodnie z Postanowieniem nr 418/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 listopada 2018 r. w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się sesja Rady Gminy Gorzyce zwołana w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Gorzyce oraz Wójta Gminy Gorzyce.

1.    Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2.    Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Gorzyce wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r.
3.    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce.
4.    Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gorzyce.
5.    Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Gorzyce wybranego w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r.
6.    Zamknięcie obrad sesji.e-max.it: your social media marketing partner