rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu  17 października 2018 r. o godz. 10.00  w świetlicy Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się LX  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LVIII i LIX sesji Rady Gminy. 
4.    Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał:


1)   w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach;
2)   w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok.


7.    Wolne wnioski.  
8.    Zakończenie obrad.