rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu  12 września 2018 r. o godz. 13.00  w świetlicy Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się LVIII  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LVI i LVII sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce
z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
2)    w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020;
3)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji projekty pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”;
4)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym;
5)   w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok.


7.    Wolne wnioski.  
8.    Zakończenie obrad.