rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu  17 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00  w świetlicy Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się LVII  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LIV i LV sesji Rady Gminy 
4.    Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał:


1)    zmieniająca uchwałę nr LII/335/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
2)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Furmany;
3)    zmian budżetu Gminy na 2018 rok.


7.    Wolne wnioski.  
8.    Zakończenie obrad.