rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu  23 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00  w świetlicy Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się LII  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLIX  i L sesji Rady Gminy
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
2)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
3)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w  trybie bezprzetargowym;

4)    w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sokolniki I” i „Sokolniki II” gmina Gorzyce
5)    zmian budżetu Gminy na 2018 rok.


7.    Wolne wnioski.  
8.    Zakończenie obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner