rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 24 lutego 2017 r. o godz. 11.00  w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XXXIV  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  z XXXIII Sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami. 
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał:

 

1) w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Gorzyce,
2) w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Gorzycach,
4) w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
5) w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
6) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym,
8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargowej,
9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargowej,
10) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 r.

 

7.  Wolne wnioski.  
8.  Zakończenie obrad.