rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 15.00  w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XXX  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

Zawiadamia się, że w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 15.00  w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XXX  sesja Rady Gminy Gorzyce, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok;
2)    przyjęcia strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020;
3)    przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin Baranów Sandomierski
i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg”;
4)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
5)    obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako  podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w 2017 roku;
6)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
7)    zmian budżetu Gminy na 2016 rok.


6.    Wolne wnioski.  
7.    Zakończenie obrad.