rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 27 września 2016 r. o godz. 15.30  w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XXVIII  sesja Rady Gminy Gorzyce.

  Zawiadamia się, że w dniu 27 września 2016 r. o godz. 15.30  w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XXVIII  sesja Rady Gminy Gorzyce, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XXVII sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1)    likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej” z siedzibą w Gorzycach w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
2)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
3)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym;
4)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym;
5)    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce;
6)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej
w miejscowości Gorzyce;
7)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych
w miejscowości Furmany;
8)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok;
9)    zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016-2028


7.    Wolne wnioski.  
8.    Zakończenie obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner