SESJAZawiadamia się, że w dniu 25 września 2015 r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XIII sesja Rady Gminy

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    zmian budżetu gminy na 2015 rok;
2)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 – 2023


6.    Wolne wnioski.  
7.    Zakończenie obrad.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner