radagZawiadamia się, że w dniu 1 czerwca 2015 r. o godz. 13.30 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się IX sesja Rady Gminy

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Podjęcie uchwał:

 

1)    w sprawie zbycia w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy;
2)    w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w miejscowości Gorzyce;
3)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok;
4)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

6.    Zatwierdzenie protokołu z ostatniej  Sesji.
7.    Wolne wnioski.  
8.    Zakończenie obrad.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner