bannerInformujemy, że w najbliższy poniedziałek 8 czerwca br. w godz. od 8.30 do 16.30 w Urzędzie Gminy Gorzyce będzie dyżurował specjalista przyrodnik.

W związku z tym, że cześć dyżuru przyrodnik może pełnić w terenie, wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny – 15 836 20 75. Przyrodnik dyżury będzie pełnił co 2 tygodnie.

 

 

MAPA WYSTĘPOWANIA GATUNKÓW PTAKÓW I ŁĄK

W GMINIE GORZYCE

DZIĘKI KTÓRYM MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ

O DODATKOWE DOPŁATY ROLNOŚRODOWISKOWE

 

 

Dane aktualizowane są na bieżąco, prosimy o częste sprawdzanie informacji, ponieważ możliwe są zmiany zasad funkcjonowania Programu Rolnośrodowiskowego

Wysokość dopłat do 1 hektara zależna jest od gatunku: derkacz – 642 zł, kszyk, czajka, krwawodziób, rycyk – 890 zł, dubelt, kulik wielki – 1070 zł, wodniczka - 1199 zł. Dopłaty do roślinności mogą być wyższe.

Korzystając z mapy zwróć uwagę jaki kod jest najbliżej do twoich łąk, numer punktu oraz kolor oznaczenia. W przyszłości będzie więcej punktów.

Wybrany do punktu kod gatunkowy mówi, że tego gatunku może być najwięcej, ale mogą być też inne. Pełna lista gatunków do danego punktu jest w opisach punktów poniżej. Lista z czasem wzbogaci się.

 

Oznaczenia na mapie:

Kody: czajka W, derkacz Cx, kszyk Gg, dubelt Gm, rycyk Li, wodniczka XD, kwawodziób TRT, możliwe siedliska rzadkich roślin B.

Numer obok kodu to numer punktu na mapie, w którym stwierdzono już obecność ptaków, punktu nie numerowane są do sprawdzenia w roku 2015.

Kolory punktów:

niebieskie – miejsca występowania ptaków kwalifikujących łąki w poprzednich latach zwykle 2008-2014

zielone – tegoroczne stanowiska stwierdzone w sezonie lęgowym 2015

czerwone – oznaczenie potencjalnych stanowisk, gdzie nie prowadzono monitoringu, ale siedlisko spełnia oczekiwania gatunku. Stanowiska te będą sprawdzane w sezonie 2015.

 

Zasady ogólne: Dopłaty ptasie przysługują rolnikom, którzy gospodarują gruntami na terenie ptasich obszarów Natura 2000 (wielu gospodarzy nie wie jeszcze o objęciu ich gruntów obszarem Natura 2000). Dopłaty do rzadkich zbiorowisk roślinnych łąkowych przysługują także poza obszarami Natura 2000. Grunty mogą być własne a także dzierżawione. Jeśli grunty są dzierżawione umowa dzierżawna powinna obejmować okres do roku 2020, ponieważ w innym przypadku kiedy umowa dzierżawna nie zostanie przedłużona na cały program może dojść do konieczności zwrotu pobranych dopłat. Przyrodnik dyżurujący w Urzędzie Gminy udziela informacji podstawowej o występowaniu wybranych gatunków ptaków na terenie gminy. Informacja może być uzyskana na miejscu, jeśli przyrodnik dysponuje taką wiedzą lub bardziej szczegółową informacja po umówionej wizycie w terenie. Korzystanie z pomocy informacyjnej dyżurnego przyrodnika jest bezpłatne. Koszta wykonania późniejszej dokumentacji niezbędnej do uzyskania dopłat zwracane są razem z dopłatą. Warto równocześnie doinformować się u swojego doradcy rolnego czy wybrane gospodarstwo może korzystać z dopłat ptasich bądź botanicznych (roślinność) na określonych gruntach. W oznaczonych punktach występowania ptaków często równocześnie można znaleźć typ roślinności dzięki, której możliwe jest uzyskanie dopłat do roślin. W przypadku dopłat do roślinności według regionalnych botaników do typów łąk, które będą sprzyjać dopłatom w okolicy zaliczamy: świeże łąki niezbyt podmokłe dość barwne wiosną od dużej ilości kwiatów roślinności łąkowej (nie polnej), topieliska obok starorzeczy i innych zbiorników wodnych, turzycowiska, łąki wilgotne, wrzosowiska, murawy na wydmach. Przyrodnik dyżurny może wspierać gospodarzy również poradami oraz informacją w zakresie problemów środowiskowych i żywiołowych jak np. bobry, szerszenie, ptaki w budynkach i in.

 

Punkty

Lokalizacja punktów oznacza możliwość uzyskania dopłat z łąk położonych w oznaczonym punkcie oraz terenów przyległych. Oznaczenie w latach ubiegłych np. 2003 -2013 nie oznacza, że po 2013 teren nie jest zajęty, ale że w późniejszych latach nie prowadzono obserwacji. Oznaczenia katA, katB, katC mówią o kategorii klasyfikacji lęgowości kategoria A najsłabsza np. pojedynczy śpiewający samiec, kategoria C najwyższa np. znalezione gniazdo. Niska kategoria nie oznacza słabej łąki ani nie wpływa na wysokość dopłaty, a jedynie że w takiej udało się oznaczyć gatunek (zdarza się, że trudno jest stwierdzić obecność części gatunków w najwyższej kategorii).

Li1 – pastwiska Pączka i otoczenie siedlisko rycyka (Limosa limosa, 2009 katB), czajki (Vanellus vanellus, 2009 katB), krwawodzioba (Tringa totanus), derkacza (Crex crex, 2009 katA) z lat 2009-12, obszar siedliskowy Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu. Czajka (Vanellus vanellus, 2014, katA)

Vv1 – łąki między Górką Plebańską i wałem Łęgu oraz sąsiadujące międzywale Łęgu siedlisko czajki (Vanellus vanellus, 2009 katA) i derkacza (Crex crex) z lat ok. 2009-12, częściowe pokrycie obszarem siedliskowym Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu. Czajka (Vanellus vanellus, 2015, kat.A), rycyk (Limosa limosa, 2015, katA.)

Cx1 – łąki obok Bagna Stodółka od strony ulicy Wrzawskiej w Gorzycach, siedlisko czajki (Vanellus vanellus), kszyka (Gallinago gallinago), derkacza (Crex crex) znane od roku 2007, obszar siedliskowy Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu. Rycyk (Limosa limosa, 2015 katB), czajka (Vanellus vanellus, 2015 katB)

Vv2 – łąki za nowym cmentarzem w Gorzycach rozciągnięte w kierunku Motycza Poduchownego, siedlisko czajki (Vanellus vanellus, 2009 katC), derkacza (Crex crex), kszyka (Gallinago gallinago), rycyk (Limosa limosa, 2009 katB), krwawodziób (Tringa totanus, 2009 katB) znane od roku 2009, stwierdzane również w roku 2014, obszar siedliskowy Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu.

Cx2 – pastwiska Motycza Poduchownego za Jeziorem, siedlisko derkacza (Crex crex), obszar siedliskowy Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu

Cx3 – łąki/pastwiska obok ujścia Sanu, siedlisko derkacza (Crex crex) znane z roku 2010, obszar siedliskowy Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu.

Vv3 – łąki i pastwiska w sąsiedztwie ujścia Trześniówki sąsiedztwo mostu drogowego na Trześniówce, siedlisko czajki (Vanellus vanellus, 2009 katB), kszyka (Gallinago gallinago, 2009 katB), krwawodzioba (Tringa totanus), derkacz (Crex crex, 2009 katA), częściowe pokrycie obszarem siedliskowym Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły. Czajka ((Vanellus vanellus, 2015, katA)

Li2 – pastwiska Motycza Szlacheckiego wysunięte w kierunku Zaleszan i drogi krajowej, stwierdzono obecność derkacza (Crex crex), czajek (Vanellus vanellus, 2009 katC), rycyka (Limosa limosa) w latach 2009-2014, obszar siedliskowy Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu. Czajka (Vanellus vanellus, 2015, kat.A)

Gg1 – otoczenie rezerwatu orzecha wodnego w Pniowie, siedlisko kszyka (Gallinago gallinago), derkacza (Crex crex), obszar siedliskowy Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu.

Trt1 – pastwisko Niwka Gorzyce, w latach 09 i 13 stwierdzano stanowiska derkacza (Crex crex, 2009 katB), krwawodzioba (Tringa totanus, katB), rycyka (Limosa limosa 2009 katB), czajki (Vanellus vanellus, 2009 katC), jednorazowa obserwacja bataliona (Philonachus pugnax), poza obszarem Natura 2000, możliwe dopłaty botaniczne do roślinności po oznaczeniu siedlisk przez specjalistę.

Gg2 – łąki Kępia Zaleszańskiego w międzywalu i obok, między torami i szosą (Kępie-Zabrnie), obecność kszyka (Gallinago gallinago, 2009katB), czajki (Vanellus vanellus, katC) poza obszarami Natura2000, możliwe dopłaty botaniczne po oznaczeniu siedlisk przez specjalistę botanika.

Cx3 – łąki Pączka obok pomnika przy wale wiślanym, stwierdzono obecność derkacza (Crex crex, 2009 katA), Natura 2000 do wyjaśnienia.

Cx4 – łąki i pastwiska Trześni od strony Furman i nad Trześniówką, stwierdzono obecność derkacza (Crex crex, 2009 katA), czajki (Vanellus vanellus, 2009 katA), poza obszarami Natura 2000, ale można ubiegać się o dopłaty do roślinności po oznaczeniu ej zbiorowisk przez botanika.

Cx5 – łąki wewnętrzne Bagna Stodółka otoczone starorzeczami Sanu, siedlisko derkacza (Crex crex) znane od roku 2007 w obszarze siedliskowym Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu. Kszyk (Gallinago gallinago, 2015katA).

Vv4 – łąki wrzawskie między wsią a wałem od strony północnej poza międzywalem, teren poza obszarem N2000, ale możliwe zalatywanie ptaków w teren N2000 z tej strony, czajka (Vanellus vanellus, 2015, kat.B, 6p)

 

autor: Sebastian Sobowiec

 

 

 

 


mapa13maja 

 

e-max.it: your social media marketing partner