Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm. ) w związku z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XV/89/15 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 23.02.2022 roku do 16.03.2022 roku

Obręb Nr działki

Powierzchnia

działki w ha

Powierzchnia

działki wydzierżawianej
w ha,

klasa w ha

Księga wieczysta Przeznaczenie
w planie / przeznaczenie w studium
Termin płatności

Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy

Aktualizacja opłat Opis Okres umowy

1.

Gorzyce

1743/625

24,4789

0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS -

Do 15 września każdego roku 94,59 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 91.Położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych

umowa dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce

2.

Gorzyce

1743/625

24,4789

0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS -

Do 15 września każdego roku 94,59 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 88.Położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych

umowa dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce

3.Gorzyce 2095 0,8450

0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1 W planie zagospodarowania teren przeznaczony pod usługi Do 15 września każdego roku 94,59 zł + VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 104 Położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 10 lat Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce
4. Gorzyce 2095 0,8450

0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1 W planie zagospodarowania teren przeznaczony pod usługi Do 15 września każdego roku 94,59 zł + VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 128 Położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 10 lat Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce
5. Gorzyce 2095 0,8450

0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1 W planie zagospodarowania teren przeznaczony pod usługi Do 15 września każdego roku 94,59 zł + VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 112 Położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 10 lat Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce
6. Gorzyce 2095 0,8450

0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1 W planie zagospodarowania teren przeznaczony pod usługi Do 15 września każdego roku 94,59 zł + VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 124 Położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 10 lat Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce
7. Gorzyce 1743/479 1,3914

0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1 W planie zagospodarowania teren przeznaczony pod usługi Do 15 września każdego roku 94,59 zł + VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 140 Położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 10 lat Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce
8. Trześń 720/4 0,0450

0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035899/3

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 22MU

Do 15 września każdego roku 94,59 zł + VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 3 Położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych budynku wielolokalowego Do 10 lat Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce
9. Trześń 720/4 0,0450

0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035899/3

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 22MU

Do 15 września każdego roku 94,59 zł + VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 1 Położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych budynku wielolokalowego Do 10 lat Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce
10. Wrzawy 2558/43 4,4600

0,0600

PsII 0,0600

TB1T/00026332/5

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 86R

Do 15 września każdego roku 63,06 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren rolny Położona w sąsiedztwie terenów rolnych i budynków mieszkalnych

umowa dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce

11. Sokolniki 3129/4 0,4513

0,4513

ŁIV-0,4513

TB1T/00063921/2

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 17Z

Do 15 września każdego roku 73,57 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren rolny Położona w międzywalu rzeki Łęg

umowa dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce

12. Sokolniki 3133/1 0,5492

0,5492

ŁIV-0,5492

TB1T/00037348/0

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 17Z

Do 15 września każdego roku 84,08 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren rolny Położona w międzywalu rzeki Łęg

umowa dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce

                                                                                                                                                      z up. Wójta Gminy


                                                                                                                                                     mgr Lucyna Matyka
                                                                                                                                                       Zastępca Wójta

Załącznik:
- Zarządzenie nr 22/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (wersja DOC, wersja PDF)