Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. nie ma możliwości składania wniosków o dotacje na kotły węglowe w programie „Czyste Powietrze”.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, na który Wnioskodawca może uzyskać dotację to:
- źródło ciepła (można wybrać tylko jedno nowe źródło ciepła):
•przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
•pompa ciepła powietrze/woda
•pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
•pompa ciepła powietrze/powietrze,
•gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
•kocioł gazowy kondensacyjny,
•kotłownia gazowa (przyłącze gazowe, instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa),
•kocioł olejowy kondesacyjny,
•kocioł zgazowujący drewno,
•kocioł na pellet drzewny,
•kocioł na pellet o podwyższony standardzie,
•ogrzewanie elektryczne,
- instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej,
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
- mikroinstalacja fotowoltaiczna,
-  ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa – w obecnej wersji wniosku podaje się powierzchnię w m2 przegród, którą zamierza się ocieplić oraz powierzchnię w m2 okien czy drzwi, jakie mają być docelowo montowane,
- dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w budynku/lokalu mieszkalnym, w przypadku gdy ten budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu Czyste Powietrze znajdą Państwo:
- na stronie internetowej: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/
- na stronie internetowej: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/
- na stronie lista-zum.ios.edu.pl dostępna jest nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne programu Czyste Powietrze
- NFOŚiGW uruchomił kalkulator dotacji. Pomoże on wnioskodawcom wyliczyć dotację na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
- kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

 

Więcej informacji mozna uzyskać również w Urzędzie Gminy Gorzyce - tel. 15 836 20 75 wew. 22