Przypominamy o terminach rozliczenia oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w roku 2022 część środków pieniężnych wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 do 28 lutego 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy Gorzyce. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wystawione w dniach od 1 sierpnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku.

W ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok 2022. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wnioski przyjmowane będą w sali narad Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Pańskiej 1 w dniach: w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki

w godz. od 8.00 do 15.00 oraz w środy w godz. od 8.00 do 11.00, w Urzędzie Gminy Gorzyce w środy od godz. 11.00 do 15.00.

Ogłoszenie o rozliczeniu oleju napędowego