Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

CZĘŚĆ I: wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

  NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES TELEFON

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU
RODZINNE
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu
Porady pedagogiczne
i psychologiczne dla rodziców zastępczych

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40
wew. 104

pon. – pt.

7.30 – 15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcprtarnobrzeg.pl

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grębowie
Ogólnie pojęte zagadnienia pomocy rodzinie

39 – 410 Grębów

ul. Rynek 7

15 811 22 21 – Świadczenia rodzinne
15 811 27 17 – Pomoc Społeczna

513 011 285
503 979 355

pon. – pt.

7.30 – 15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.gopsgrebow.pl

Mieszkańcy Gminy

Grębów

PSYCHOLOGICZNE
3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Nowej Dębie
Diagnoza, pomoc psychologiczna, profilaktyka

39 – 460 Nowa Dęba

ul. Jana Pawła II 4

15 846 28 45

pon. – pt.

7.30 – 15.30

https:// pppnd.naszaporadnia.com

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli
ze szkół na terenie powiatu tarnobrzeskiego
4. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Baranowie Sandomierskim
Pomoc osobom
w trudnej sytuacji życiowej,
z którą nie mogą sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków.

39 – 450 Baranów Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

15 811 80 10   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby korzystające

z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baranowie Sandomierskim

5.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowej Dębie –

Centrum Zdrowia Psychicznego

Kompleksowa pomoc psychiatryczna, psychologiczna i psychoterapeutyczna w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

39 – 460 Nowa Dęba

Koordynator CZP  15 846 26 51

wew. 185

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) - tel. 888 289 431

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) - od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem  dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8.00 - 18.00.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla dorosłej ludności zamieszkałej na obszarze powiatu tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzega. 
6.

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Pomoc osobom znajdującymsię w stanie kryzysu psychicznego z powodu np. utraty pracy, rozwodu, śmierci lub zaginięcia bliskiej osoby oraz zapobieganie depresji, samobójstwom
i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

Projekt Fundacji ITAKA realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowany
ze środków Narodowego Programu Zdrowia. 

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00 – 958 Warszawa 66

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24 godz. przez

7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla osób znajdujących się
w stanie kryzysu psychicznego, skierowana do osób
w każdym wieku.
PEDAGOGICZNE
7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Nowej Dębie
Diagnoza, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe dla dzieci
i młodzieży

39 – 460 Nowa Dęba

ul. Jana Pawła II 4

15 846 28 45

pon. – pt.

7.30 – 15.30

https:// pppnd.naszaporadnia.com

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli
ze szkół na terenie powiatu tarnobrzeskiego
POMOC SPOŁECZNA
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

Socjalne dla osób niepełnosprawnych

i pełnoletnich wychowanków pieczy i opieki zastępczej

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40
wew. 103 i 104

pon. – pt.

7.30 – 15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcprtarnobrzeg.pl

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego
9.

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie

2) Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gorzycach

3) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Baranowie Sandomierskim

4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

1) 39 – 410 Grębów

ul. Rynek 7

2) 39 – 432 Gorzyce

ul. 3 Maja 4

3) 39 – 450 Baranów Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

4) 39 – 460 Nowa Dęba

ul. M. Reja 3

2) 15 836 23 25

3) 15 811 80 10

4)15 846 34 94,
     15 846 34 93

1) pon. – pt.

7.30 – 15.30

2) pon. – pt.

7.30 – 15.30

3) pon. – pt.

7.30 – 15.30

4) pon. - pt.

7.00 – 15.00

1)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Dla mieszkańców Gminy Grębów

2) Dla mieszkańców Gminy Gorzyce

3) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

4) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

10.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowej Dębie –

Poradnia Leczenia Uzależnień w Nowej Dębie

Terapia Uzależnień

39 – 460 Nowa Dęba

15 846 26 51

wew. 148

pon. – 12.00 – 13.00

śr. – 09.35 – 14.35 oraz

śr. – 18.30 – 19.30

czw. – 15.00 –20.00

www.zoznowadeba.pl

Z porad mogą korzystać:

-osoby zagrożone uzależnieniem

- uzależnieni

- członkowie ich rodzin

- bez skierowań
i rejonizacji

11.

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Gorzycach

Oferowana pomoc:

- terapia dla osób uzależnionych od alkoholu
- terapia dla osób współuzależnionych

- udzielanie osobom
i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych
w sprawach uzależnień.

39 – 432 Gorzyce

ul. 11 Listopada 12
pok. 318

721 346 323 poniedziałek w godz. 16.00 – 20.00,
piątek w godz.
18.00 – 20.00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pomoc osobom, które zmagają się
z problemem uzależnia od alkoholu oraz ich rodzinom.
12.

Nowodębski Klub Abstynenta
w Nowej Dębie

Udzielanie członkom klubu
i ich rodzinom pomocy
w trudnych sytuacjach życiowych, a także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego.

39 – 460 Nowa Dęba

692 728 771

666 047 767

Dyżury w każdy wtorek
w godz. 11.00 – 12.00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pomoc członkom klubu i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, a także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego.
13.

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny do Spraw Uzależnień
w Skopaniu

Porady i pomoc w sprawach
z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień.

Środowiskowy Dom Kultury w Skopaniu

39 - 451 Skopanie

Kardynała Wyszyńskiego 7

601 978 875 Dyżury w każdy czwartek
w godz. 16.00 – 17.00
- Pomoc osobom, które zmagają się
z problemem uzależnień.
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
14.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie:

1) Grębów

2) Gorzyce

3) Baranów Sandomierski

4) Nowa Dęba

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań mających na celu

przeciwdziałanie temu zjawisku; interwencje
w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

informowanie

o możliwościach udzielania

pomocy w środowisku lokalnym.

2. Poradnictwo osobom uwikłanym w przemoc udzielana przez członków ZI

3. Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

4. Wsparcie oraz poradnictwo dla   rodzin uwikłanych w przemoc

informacja o najbliższych instytucjach udzielających pomocy.

5. Sprawy związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, niebieskie karty.

6. Poradnictwo, motywowanie osób do podjęcia terapii, kierowanie osób do odpowiednich instytucji.

7. Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

1) 39 – 410 Grębów

ul. Rynek 7

2) 39 – 432 Gorzyce

ul. 3 Maja 4

3) 39 – 450 Baranów Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

4) 39 – 460 Nowa Dęba

ul. M. Reja 3

2) 15 836 23 25

3) 15 811 80 10

4)15 846 34 94,
     15 846 34 93

1) pon. – pt.

7.30 – 15.30

2) pon. – pt.

7.30 – 15.30

3) pon. – pt.

7.30 – 15.30

4) pon. - pt.

7.00– 15.00

1)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1) Dla mieszkańców Gminy Grębów

2) Dla mieszkańców Gminy Gorzyce

3) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

4) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba

15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

1. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna.

2. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc
w ośrodkach wsparcia.

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc
w ośrodkach interwencji kryzysowej.

4. Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40
wew. 104

pon. – pt.

7.30 – 15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcprtarnobrzeg.pl

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego
16. Centrum Wsparcia
i Rehabilitacji Społecznej
w Gorzycach –Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gorzycach (SOW)
W SOW w Gorzycach ofiara przemocy w rodzinie może skorzystać z różnorodnych form pomocy:
  • psychologicznej;
  • prawnej;
  • pedagogicznej;
  • terapeutycznej;
  • socjalnej.

39 – 432 Gorzyce

Ul. 11 Listopada 12

Telefon całodobowy:
15 836 28 69
wew. 110

całodobowo

www.sowgorzyce.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc w SOW jest
bezpłatna,
anonimowa,
całodobowa (hostelowa).

Działalność ośrodka obejmuje mieszkańców z terenu województwa podkarpackiego.

17. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „ Niebieska linia”
Wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

Infolinia
800 12 00 02 czynna przez całą dobę.

całodobowo

www.niebieskalinia.info

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla osób uwikłanych w przemoc
w rodzinie.
INTERWENCJA KRYZYSOWA
18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu
Osoby doświadczające przemocy, będące w trudnej sytuacji życiowej, przeżywające kryzys
z powodu doświadczania zdarzeń traumatycznych, straty, agresji, przemocy, borykające się z problemami wychowawczymi uzyskają możliwość konsultacji psychologiczno – pedagogicznych, wsparcia
i pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających
z zaistniałych sytuacji kryzysowych.

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40
wew. 104

pon. – pt.

7.30 – 15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcprtarnobrzeg.pl

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
19. Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnobrzegu
Wsparcie osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
w znalezieniu pracy oraz pracodawców
w pozyskiwaniu pracowników

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 3

15 823 00 30

pon. – pt.

7.30 – 15.30

http://tarnobrzeg.praca.gov.pl/
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby bezrobotne
i poszukujące pracy, pracodawcy, osoby zagrożone bezrobociem

20. Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia Aby uzyskać informacje
o ofertach pracy, szkoleniach, usługach urzędów pracy lub skąd pozyskać pieniądze na własną firmę, należy skorzystać z pomocy Zielonej Linii.
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia
ul. Trawiasta 20b
15-161 Białystok

19 524              

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie
z taryfą operatora.

pn. – pt.

08.00 – 18.00

www.zielonalinia.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

- poszukujący pracy

- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
21. Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (ośrodek okręgowy) W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne. 35 – 959 Rzeszów,
ul. Fredry 4/57-58
796 600 429
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Pon. 8.00 – 15.00
Wt. 12.00 – 20.00
Śr. 8.00 – 15.00
Czw. 8.00 – 15.00
Pt. 8.00 – 15.00
Sob. 8.00 – 12.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełna lista Ośrodków dla osób pokrzywdzonych, z terenu całego kraju jest dostępna na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich najbliżsi oraz świadkowie przestępstw i ich najbliżsi.

REJONIZACJA NIE OBOWIĄZUJE

PRAWO KONSUMENCKIE
22. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Ochrona praw

konsumenckich

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 39 22
wew. 204

pon. – pt.

7.30 – 15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego.
23. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn. – pt.

08.00-18.00

https://www.uokik.gov.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

24. Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub (22) 532 82 43

pn. – pt.

08.00-20.00

https://www.bpp.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

25. Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02 – 390 Warszawa

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*) połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie
z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

pn. – pt.

08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym
26. Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn. – pt.

08.00-17.00

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych
27. Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 

fax.: (22) 583 66 96

pn.-pt.

godz.08.15-16.15

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn. – pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy przemocy,   relacji rówieśniczych, szkolnych
i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
28.

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00

22 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

PRAWO PRACY
29.

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa pracy.

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

801 002 006

dla tel. stacjonarnych

459 599 000

dla tel. kom.

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie

 

www.bip.pip.gov.pl,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PRAWO PODATKOWE
30. Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17,

43 – 300 Bielsko-Biała

801 055 055

( z tel. stacjonarnych.

( 22 330 03 30

Z z tel. komórkowych.

+ 48 22 33 00 330

( z tel. zagranicznych.

   Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn. – pt.

07.00-18.00

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może skorzystać każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
31.

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02 – 001 Warszawa.

Ubezpieczenia

gospodarcze

22 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

22 333 73 26

lub 22 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego

22 333 73 25

pn. – pt.

08.00-18.00

pn. – pt.

11.00 – 15.00

pn. – pt.

08.00-16.00

Porady e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

https://rf.gov.pl/kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby ubezpieczone
i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

INNE
32. WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

33. Rzecznik Praw Obywatelskich Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych
i komórkowych

wt. – pt.

08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

CZĘŚĆ II: wg art. 8a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO

W 2022 roku na terenie powiatu tarnobrzeskiego funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, usytuowane w czterech lokalach, według harmonogramu:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
  PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

SPECJALIZACJI

(nie określono)

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich DANE KONTAKTOWE WWW
  Radcowie Prawni/Adwokaci Lokal w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3,
I piętro, pok. 105.
poniedziałek w godz. 11.30 – 15.30
środa w godz. 11.30 – 15.30
czwartek w godz. 11.30 – 15.30
  tak Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 15 846 26 71 www.tarnobrzeski.pl
Lokal w budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
ul. gen. L. Okulickiego 1.

wtorek w godz. od 8.00 do 12.00
piątek w godz. od 8.00 do 12.00

  tak Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 811 85 81
 

Fundacja

„Masz Prawo”,

ul. Wyspiańskiego 4/82

39 – 400 Tarnobrzeg  

Lokal w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach,
ul. Sandomierska 75.
wtorek w godz. 11.30 – 15.30
środa w godz. 11.30 – 15.30
  tak Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 15 836 20 75 www.tarnobrzeski.pl
Lokal w budynku Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1.

czwartek w godz. 15.00 – 19.00

piątek w godz. 8.00 – 12.00

  tak Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 15 811 27 15
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
 

Fundacja

„Masz Prawo”,

ul. Wyspiańskiego 4/82

39 – 400 Tarnobrzeg  

Lokal w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach,
ul. Sandomierska 75.

poniedziałek:
w godz. 7.30 – 11.30

  tak Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 15 836 20 75 www.tarnobrzeski.pl

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez Internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,

3a) nieodpłatną mediację, lub

  1. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej,która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Do złożenia oświadczenia wymagany jest numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punktach organizuje się spotkanie
z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji z tym, że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Strona inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
3) przygotowanie projektu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
4) przeprowadzenie mediacji,
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
6) nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu, stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona,
7) nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punktach organizuje się spotkanie
z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji z tym, że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu i nie jest też wymagane złożenie pisemnych oświadczeń.

Osoba uprawniona może wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, poprzez wypełnienie części B karty pomocy i umieszczenie jej w przygotowanej w tym celu urnie w punkcie lub przekazanie do Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu telefonicznie na numer telefonu 15 822 39 22, drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: ul. 1 Maja 4, 39 - 400 Tarnobrzeg.

 

Aktualizacja: stan na 01.01.2022 r.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Styczeń 2023
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.