Głosowanie nad budżetem gminy Gorzyce

Radni gminy Gorzyce uchwalili 60 milionowy budżet na 2022 rok.

2022 roku dochody gminy będą oscylowały na poziomie 60 mln złotych, zaś wydatki to kwota 66 mln złotych. W przyszłym roku ponad 13 mln złotych gmina przeznaczy na inwestycje, lwią część budżetu pochłonie oświata – ponad 25 mln zł.

W 2022 roku w budżecie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego założono 1,7 mln zł, zaś kulturę fizyczną około 1,3 mln zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska określono na kwotę 4,7 mln zł, koszty obejmują m.in. bieżące utrzymanie zieleni i dróg, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz drobne naprawy i remonty.

Na pomoc społeczną, świadczenia wychowawcze i rodzinne, wydatki na rzecz rodzin zastępczych, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych gmina w 2022 roku wyda prawie 14 mln zł. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, będzie kosztowała ponad 700 tys. zł.

 

Najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w 2022 roku:

- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych – Orliska i Furmany,

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy,

- rozbudowa i budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy,

- budowa drogi 1 KDL oraz przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krzywa w Gorzycach,

- przebudowa ul. 3 Maja w Gorzycach,

- przebudowa dróg m.in. Trześń ul. Dębowa, Senatorska, przystanek i wiata przy ul. Kościelnej, Motycze Pod., Orliska (ul. Dąbrowy), Wrzawy (chodnik przy drodze od pl. W. Siemka od stadionu LZS, Furmany (ul. Krótka, Spacerowa, boczne ul. Tarnobrzeskiej),

- przebudowa drogi „Goczałkowice I i II” we Wrzawach,

- przebudowa drogi „Orliska” w Orliskach,

- przebudowa przejścia dla pieszych z doświetleniem na drodze gminnej (ul. Działkowców),

- przebudowa ul. Chopina,

- przebudowa ul. Nowej w Furmanach,

- rozbudowa drogi gminnej 100120R (plac handlowy) w Gorzycach,

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Wrzawy – boczna 854, Gorzyce ul. Górka Plebańska),

- inwestycje w ramach Funduszy Sołeckich,

- rewitalizacja osiedla Gorzyce – etap I „Rynek”,

- utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowościach Zalesie Gorzyckie na cele rekreacyjno- turystyczne,

- przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. 3 Maja 4,

- rozbudowa remizy OSP w Gorzycach,

- przebudowa boiska przyszkolnego przy SP 1,

- przebudowa boiska przyszkolnego we Wrzawach,

- dobudowa oświetlenia drogowego,

- budowa oświetlenia przy boisku sportowym we Wrzawach,

- budowa street workoutu w Gorzycach

- budowa zadaszenia nad trybuną boiska piłkarskiego LZS w Trześni

W budżecie zaplanowano również dotacje celowe na przebudowę drogi wojewódzkiej 854 oraz przebudowę drogi powiatowej. Budżet uwzględnia także przygotowanie projektów technicznych pod nowe inwestycje.