Szczepienia przeciw Covid-19 w Gorzycach

 

 

Punkt Szczepień Powszechnych w Gorzycach
ul. Pańska 1 (świetlica wiejska)

Rejestracja bezpośrednia
w środy - w godzinach szczepień

Rejestracja telefoniczna
502 760 950 od pn. -pt. w godz. 9.00-17.00

Rejestracja przez infolinię (dostępność całodobowa)
nr tel. 989

Rejestracja przez Internet
https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/auth
Więcej o zasadach rejestracji tu: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

 

 

BEZPŁATNY DOWÓZ DO PUNKTU SZCZEPIEŃ NA TERENIE GMINY
Osoby, które nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień, mogą kontaktować się pod nr telefonu 516 533 887. Telefon czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.

Linię telefoniczną obsługują wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Gorzyce w Gorzycach.

Podczas rozmowy telefonicznej pracownicy Urzędu przeprowadzą krótki wywiad środowiskowy, polegający na zebraniu podstawowych danych tj. imię i nazwisko, pesel lub datę urodzenia, adres oraz nr telefonu kontaktowego. Pracownicy poproszą również o ponowny kontakt telefoniczny, w chwili gdy dana osoba zarejestruje się i będzie znała dokładną datę szczepienia.

Na wyznaczony termin osoby, które zgłoszą zapotrzebowanie na transport, zostaną dowiezione do punktu szczepień. Dowozem seniorów na terenie gminy Gorzyce będą zajmować się strażacy z wszystkich  jednostek OSP.

Warunkiem do skorzystania z transportu oferowanego przez gminę jest:
- telefoniczne powiadomienie na, co najmniej 48 godzin przed planowanym terminem szczepienia pracowników OPS obsługujących infolinię nr tel. 516 533 887.
- przekazanie niezbędnych informacji, o które poproszą pracownicy infolinii tj. dane teleadresowe, nr telefonów oraz przyczyny korzystania z transportu np. orzeczenie, brak samodzielnego dotarcia do punktu szczepień.

Z transportu mogą skorzystać osoby:
- posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami
- osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień,
- osoby, które są w stanie samodzielnie lub przy pomocy opiekuna bądź wyznaczonego pracownika OPS wejść do samochodu.

Gmina – na tę chwilę – nie realizuje transportu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Istnieje również możliwość - w uzasadnionych przypadkach - dowozu personelu medycznego do osoby w miejscu jej zamieszkania.