SAM 7408W Zespole Szkół w Gorzycach docenia się najlepszych uczniów. W listopadzie rozdano stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, a w październiku 50 uczniów uczestniczyło w trzydniowej bezpłatnej wycieczce do Krakowa i Zakopanego w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

 

SAM 7408

W Zespole Szkół w Gorzycach docenia się najlepszych uczniów. W listopadzie rozdano stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, a w październiku 50 uczniów uczestniczyło w trzydniowej bezpłatnej wycieczce do Krakowa i Zakopanego w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Każdy uczeń gorzyckiej szkoły, który na zakończenie poprzedniego roku szkolnego uzyska świadectwo z paskiem, otrzymuje stypendium. Dwóch uczniów z najwyższymi średnimi ocen od Premiera Polski, 8 kolejnych od Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego, 10 kolejnych od Prezesa Zakładu Federal Mogul, a pozostali od Dyrektora Szkoły. Stypendium może otrzymać również uczeń klasy pierwszej, bierze się wówczas pod uwagę świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

SAM 7341

Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł oraz wicestarosta Jacek Rożek podczas wręczania stypendiów uczniom gorzyckiej szkoły.

 

- Stypendium otrzymałam już po raz drugi – mówi Izabela, uczennica klasy trzeciej technikum. – Bardzo się cieszę, że moja praca jest doceniona. Środki otrzymane ze stypendium zamierzam przeznaczyć na zakup materiałów szkolnych, a pozostałą część wydać w galerii handlowej – dodaje Iza.

W 2017r. Zespół Szkół w Gorzycach podpisał umowę o współpracy z zakładem Federal Mogul. Zgodnie z tą umową zakład wspiera szkołę w różnych działaniach, między innymi w programie stypendialnym. Z kolei szkoła dopasowuje programy nauczania i kierunki kształcenia, tak aby jej absolwenci mogli stać się wartościowymi pracownikami zakładu.

 

SAM 7368

Kacper, jako jeden z dziesięciu uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach otrzymał stypendium od Prezesa Zakładu Federal Mogul

 

Szkole od lat pomagają również gorzyccy przedsiębiorcy: Eugeniusz Pikus, Leszek Andura, Przemysław Czerwiński, Janusz Krakowiak oraz Mirosław Drobiazg.

 

SAM 7386

Najlepszą szkołę na Podkarpaciu również wspierają gorzyccy przedsiębiorcy. Stypendium wręczają: Eugeniusz Pikus i Przemysław Czerwiński

 

W tym roku aż 27 uczniów z gorzyckiej szkoły zostało nagrodzonych stypendiami za bardzo dobre wyniki w nauce, w tym również uczniowie z Ukrainy i Białorusi. Dyrekcja szkoły zapewnia, iż w kolejnych latach program stypendialny dla uczniów Zespołu Szkół
w Gorzycach na pewno będzie kontynuowany. A od stycznia 2022r. szkoła rozpocznie projekt pod nazwą „NO Climate, NO Future” w ramach programu międzynarodowej wymiany młodzieży Erasmus+. Gorzycka szkoła jest jedną z 15 szkół z całej Polski, które dostały dofinansowanie na realizację wymiany młodzieży.

 

 

Link do filmu: ZS Gorzyce – stypendia 2021     https://youtu.be/Iu5hPRaD4Xo

Informacje o stypendiach w Radiu Leliwa:   https://leliwa.pl/gorzyce-najlepsi-uczniowie-otrzymali-stypendia/

 

Opracowanie: Zespół Szkół w Gorzycach