informacja lasowiacka grupa działania

 

Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" ogłosiło nabory wniosków w ramach podejmowania działalności gospodarczej oraz pozostałych projektów konkursowych – od 6 do 21 grudnia  2021 roku.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2021

(Przedsięwzięcie I.2.3 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowopowstających mikroprzedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne. / zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2021

(Przedsięwzięcie III.1.1.Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne/ zakres: Zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych).

 

Więcej na https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/

 

Informacja: Lasowiacka Grupa Działania