plakat świeto niepodległosci 2021Zapraszamy na uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości.

Świętowanie będzie można rozpocząć w gminie Gorzyce od podzielenia się cennym darem – jakim jest krew. Zbiórka krwi odbędzie się 8 listopada br. w sali narad Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Pańskiej 1. Akcję poprowadzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Jednodniowy punkt zostanie zorganizowany w godz. od 10.00 do 13.00.

9 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach pobiegną w III Biało-czerwonym Biegu Niepodległościowym. – Każdy może w nim wziąć udział – ważne, aby miał na sobie białą lub czerwoną koszulkę bądź bluzę – informuje Katarzyna Stępień, zastępca dyrektora w SP 2.

10 listopada o godz. 10.30 pod pomnikiem Orła w Orliskach kwiaty złożą delegacje, a najmłodsi mieszkańcy miejscowości przedstawią krótką inscenizację.

Tego dnia, późnym popołudniem – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach zaprasza na wieczornicę z okazji Święta Niepodległości. Ze względu na obostrzenia uroczystość odbędzie się na placu szkolnym. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują okolicznościowy apel, a po nim zaplanowano wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni. Żołnierski poczęstunek będą serwowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gorzycach wraz z radą rodziców.

Główne uroczystości odbędą się w czwartek 11 listopada br. O godz. 9.00 w kościele parafialnym w Gorzycach zostanie odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Program artystyczny przedstawią uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II. Po tej części uczestnicy uroczystości przemaszerują na cmentarz parafialny w Gorzycach, gdzie pod Pomnikiem Wojennym delegacje na czele z wójtem Gminy Gorzyce złożą kwiaty.

Msze św. w intencji Ojczyzny zostaną również odprawione w kościołach parafialnych w Trześni i we Wrzawach. W Trześni uroczystości rozpoczną się o godz. 10.30. Po mszy św. delegacje przejdą na cmentarz parafialny, gdzie pod pomnikiem Obrońców Ojczyzny zgromadzenie oddadzą hołd poległym. Na krótką inscenizację zapraszają uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach.

We Wrzawach uroczystości rozpoczną się od złożenia kwiatów przy pomniku w Dąbrowie Wrzawskiej. O godz. 11.00 – zostanie odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. Po niej Stowarzyszenie „Razem dla Wrzaw” oraz uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej we Wrzawach zapraszają do Domu Kultury na krótki program artystyczny.

Gminne świętowanie zwieńczy koncert „Pokój Tobie Polsko” przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach. Wystąpią w nim wokaliści oraz Orkiestra Dęta GOK Gorzyce.

Podczas głównych uroczystości organizowanych 11 listopada prowadzony będzie kiermasz gorzyczaków, czyli biało-czerwonych słodkości przygotowywanych w gminie z okazji świąt państwowych. Sprzedaż ciast prowadzona będzie w godzinach od 9.00 do 11.00 przy kościele parafialnym w Gorzycach. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację Zuzi Idec z Gorzyc. Na kiermasz zapraszają panie z KGW Gorzyce, druhny i druhowie z OSP w Gorzycach oraz rodzina i przyjaciele Zuzi.

Ze względu na pandemię organizatorzy proszą o stosowanie się do wytycznych wynikających z określonych rozporządzeń – zachowanie dystansu, stosowanie maseczek i dezynfekcję.