Od 2 sierpnia br. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w roku 2021 część środków pieniężnych wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien w terminie od 2 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku, złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Gorzyce wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok 2021.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gorzycach - telefon 15 836-20-75 wew. 18