Wojewoda Ewa Leniart odznacza wójta gminy Gorzyce Brązowym Krzyżem Zasługi.

 

W minioną niedzielę odbyła się XXVI Podkarpacka Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w ramach Jubileuszu 100-lecia działalności Związku OSP RP. Uroczystości były okazją do odznaczenia zasłużonych druhów-strażaków. Z gminy Gorzyce Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali wójt Leszek Surdy, Wojciech Lewandowski z OSP Gorzyce oraz Leszek Kantor i Jan Duma z OSP Furmany.

 

Spotkanie podkarpackich strażaków rozpoczęła msza św., którą koncelebrowali strażaccy kapelani pod przewodnictwem ks. biskupa Krzysztofa Chudziło.

Po mszy św. na placu przed sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej odbyły się główne uroczystości, podczas których uhonorowano najbardziej zasłużonych druhów strażaków. Odznaczenia państwowe Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi przyznano łącznie 96 strażakom. Dekoracji dokonała wojewoda Ewa Leniart w towarzystwie prezesa zarządu głównego związku OSP RP – Waldemara Pawlaka, podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Andrzeja Babca oraz prezesa ZOW ZOSP RP dh Janusza Koniecznego.

Z gminy Gorzyce Brązowym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni wójt Leszek Surdy, od wielu lat związany z ochotniczą strażą pożarną, Wojciech Lewandowski z OSP Gorzyce, Leszek Kantor i Jan Duma z OSP Furmany.

Odznaczeniami korporacyjnymi Związku OSP RP – Złotym Znakiem OSP RP oraz medalem im. B. Chomicza uhonorowano aż 54 druhów strażaków. Złoty Znak Związku OSP RP został przyznany Kazimierzowi Rutynie z OSP Sokolniki, a medal im. B. Chomicza – Janowi Turkowi, również druhowi ze straży w Sokolnikach. Druhowie, ze względów osobistych nie mogli odebrać odznaczeń – zostaną nimi udekorowani w innym terminie.

Podczas wydarzenia z okazji 100-lecia Związku OSP RP nadano 100 odznaczeń „Strażacka Gwiazda Podkarpacia”, otrzyma je 100 osób. W niedzielę udekorowano nią m.in. druha Waldemara Pawlaka oraz komendanta wojewódzkiego nadbrygadiera Andrzeja Babca.

ja duma

 

W Lewandowski