Wójt Gminy Gorzyce zaprasza na spotkania informacyjno - warsztatowe w związku z trwającym procesem tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030, które odbędą się w dniu 14 lipca 2021 roku w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach (Plac Erazma Mieszczańskiego 10), dla poszczególnych grup:

- godz. 13:00 – przedstawiciele Rady Gminy Gorzyce oraz Sołtysi
- godz. 15:00 – mieszkańcy oraz przedsiębiorcy

Podczas spotkania ekspert zewnętrzny przekaże Państwu najważniejsze informacje o ww. dokumencie – jego znaczeniu dla gminy, procedurze powstawania i zakresie merytorycznym opracowania. Zaprezentowane zostaną wyniki diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Gorzyce. Zaprosimy Państwa do wspólnego wypracowania założeń programowych i funkcjonalno-przestrzennych strategii. Liczymy na Państwa obecność i zaangażowanie.

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Gorzyce
                                                                                                                                                               Leszek Surdy