Od 1 lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczyna obsługę rządowego programu „Dobry start” (tzw. 300+).

Wnioski będzie można składać tylko drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:
- na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
- przez bankowość elektroniczną
- na portalu empatia.mpops.gov.pl

Wypłata świadczeń będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.