W Zespole Szkół w Gorzycach docenia się najlepszych uczniów. Oliwia Mroczek – uczennica klasy pierwszej technikum logistycznego została uznana za najwszechstronniejszą uczennicę spośród wszystkich uczniów klas pierwszych, w nagrodę od Dyrektora Szkoły otrzymała rower o wartości 1500 zł.

zakonczenie roku lTradycją w Zespole Szkół w Gorzycach jest coroczna „Wycieczka dla najlepszych uczniów”. W tym roku w miesiącu wrześniu na bezpłatną dwudniową wycieczkę do Zakopanego pojedzie 25 uczniów. Uczestnicy wycieczki to uczniowie z najwyższymi średnimi ocen w szkole, ale również uczniowie zaangażowani w prace organizacji uczniowskich takich jak Samorząd Uczniowski czy PCK.

Każdy uczeń gorzyckiej szkoły, który ma świadectwo z paskiem (dotyczy to również absolwentów szkół podstawowych, a więc uczniów przyszłych klas pierwszych) ma zapewnione w kolejnym roku szkolnym stypendium. Stypendia dla uczniów przydziela Starosta, Prezes zakładu Federal Mogul i Dyrektor, a dla najlepszych Prezes Rady Ministrów. Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostali: Volodymyr Ivanechko, uczeń klasy 2 technikum logistycznego (średnia ocen 5,73) oraz Lepka Veronika, uczennica klasy pierwszej technikum logistycznego (średnia ocen 5,25).

- Ten rok był bardzo dobry dla naszej szkoły. Powstał nowy kierunek kształcenia: technik programista, wyniki egzaminów zewnętrznych (maturalny i zawodowy) są dużo wyższe od średnich krajowych, doposażyliśmy nasze pracownie przedmiotowe, nauczanie zdalne stało na bardzo dobrym poziomie, ale przede wszystkim uczniowie obdarzają nas bardzo dużym zaufaniem, o czym świadczy nabór do klas pierwszych w ostatnich latach i obecnym roku – mówi dyrektor szkoły Krzysztof Komórkiewicz.

Link do filmu: Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Gorzycach
https://youtu.be/FpETl0uQ3_U  

Link do filmu nakręconego przez TV WISŁA TARNOBRZEG o Zespole Szkół w Gorzycach:
https://itvwisla.tv/na-miedzynarodowym-poziomie-zespol-szkol-w-gorzycach-stawia-na-rozwoj/