Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach przygotowuje płytę, nagra dla telewizji widowisko oraz opracowuje reportaż poświęcony Sławie Czarneckiej – lokalnej artystce i poetce.

Sława Czarnecka urodziła się w Sokolnikach, była osobą o wielu talentach. Założyła i kierowała zespołem „Malwy” i „Sokole gniazdo”, szefowała Kołu Gospodyń Wiejskich, jednak najbliższa jej sercu była jej poezja. Wiele z jej wierszy zostało opublikowanych w kilku tomikach „Litanie do ziemi,” „Kup jeszcze pamięć…,” „Wydarzyłeś się Ojcze,” ale też duża część dorobku pozostała w przysłowiowej szufladzie. Pisała scenariusze, a nawet reżyserowała przedstawienia, które wystawiane były na terenie gminy Gorzyce, jak i w całym regionie.

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach mając na uwadze zasługi Sławy Czarneckiej, w okresie zimowo-wiosennym rozpoczął pracę nad stworzeniem albumu muzycznego do tekstów napisanych przez artystkę.

Muzykę do wybranych wierszy skomponowali instruktorzy GOK Krystian Cieślak i Krzysztof Kapała oraz mieszkaniec Sokolnik, Wojciech Kawa. Powstałe piosenki w warunkach studyjnych zarejestrowała młodzież, która na co dzień uczestniczy w zajęciach muzycznych w placówkach GOK.

gok2

Piosenki te, w czwartek 17 czerwca przy pomniku Jana Pawła II w Sokolnikach zostaną wykonane na żywo. - Nie będzie to typowy koncert, lecz nagranie na potrzeby telewizji. Jednak w związku z łagodniejącymi obostrzeniami pandemicznymi, rejestracja ta zostanie wykonana z udziałem publiczności, którą serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Dla zainteresowanych zostaną przygotowane miejsca siedzące, tak aby nie kolidowały z produkcją wideo – informuje Piotr Duma, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach.

Równolegle trwają prace nad filmem – reportażem poświęconym Sławie Czarneckiej. Wystąpią w nim m.in. przedstawicielki zespołów ludowych, które prowadziła pani Sława oraz osoby, z którymi współpracowała przy swoich projektach.

gok3

Premierowa projekcja reportażu będzie miała miejsce w sierpniu w Domu Kultury w Sokolnikach.