Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) w związku z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 16.06.2021 roku do 07.07.2021 roku

Obręb Nr działki

Powierzchnia

działki
w ha

Powierzchnia

działki wydzierżawianej
w ha,

klasa w ha

Księga wieczysta Przeznaczenie
w planie / przeznaczenie w studium
Termin płatności

Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy

Aktualizacja opłat Opis Okres umowy

1. Gorzyce

1743/625

24,4789

0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS

Do 15 września każdego roku 90,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren garaże. Położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych

umowa dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce

2. Gorzyce

1743/625

24,4789

0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS

Do 15 września każdego roku 90,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren garaże. Położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych

umowa dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce

3. Wrzawy

1241/13

0,5066

0,5066

N-0,0524

PsIII-0,4542TB1T/00024815/1

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 38M - jako zabudowa mieszkaniowa oraz 11R jako rola

Do 15 września każdego roku 80,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne, położona w sąsiedztwie terenów rolnych domów mieszkalnych i drogi gminnej

umowa dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce 18

4. Orliska 3144/29 3,8390

1,1662

ŁIV-1,1662

TB1T/00037348/0 Działka częściowo objęta planem oznaczona symbolem ZŁ jako tereny zieleni łąkowej oraz częściowo objęta studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania oznaczona symbolem 22Z
Do 15 września każdego roku 140,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne, położona w międzywalu rzeki Łęg

umowa dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce 18

5. Orliska 3317 0,1589

0,1589

WŁV-0,0218

ŁV-0,1371

TB1T/00073660/7

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 72R - jako rola

Do 15 września każdego roku 60,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na łąkę, położona w sąsiedztwie terenów rolnych i drogi asfaltowej

umowa dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce 18

6. Orliska 3326/3 0,2012

0,2012

LzrŁIV-0,0873

ŁIV-0,0963
RIVb-0,0176

TB1T/00079977/4

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 72R - jako rola

Do 15 września każdego roku 60,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne, położona w sąsiedztwie terenów rolnych
i wału przeciwpowodziowego

umowa dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce 18

7. Orliska 3205/2 0,2193

0,2193

ŁIV-0,2193

TB1T/00073660/7

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 21Z - jako zieleń

Do 15 września każdego roku 60,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na łąkę, położona w międzywalu rzeki Łęg

umowa dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce 18

8. Sokolniki 2852/1 0,5266

0,5266

WŁIV-0,0061

ŁIV-0,2284

ŁV-0,2921

TB1T/00079978/1

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 72R - jako rola

Do 15 września każdego roku 80,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na łąkę, położona w sąsiedztwie terenów rolnych

umowa dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce 18

                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Gorzyce
                                                                                                                                                                       Leszek Surdy

Załącznik:
- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Zarządzenie nr 62/21 Wójta Gminy Gorzyce z dn. 15.06.2021