Starosta Tarnobrzeski informuje, że od dnia 14 czerwca 2021 r. przywrócone zostaje udzielanie osobiście bezpłatnych porad prawnych w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego, według poniższego harmonogramu obowiązującego w 2021 roku.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Stosowne oświadczenie osoba uprawniona składa osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, przed uzyskaniem pomocy prawnej.

Jednocześnie przypominam, że warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Osoba uprawniona, która chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinna skontaktować się telefonicznie w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku, w celu umówienia dogodnego terminu, w którym może zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie pod numerem telefonu: Gorzyce - 15 836 20 75; Grębów - 15 811 27 15; Baranów Sandomierski - 15 811 85 81; Nowa Dęba - 15 846 26 71

W 2021 roku na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, usytuowane w czterech lokalach, według harmonogramu:

I. Harmonogram punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalach w Gorzycach i w Grębowie:

1. Lokal w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach, ul. Sandomierska 75,
Poniedziałek w godz. od 7.30 do 11.30 – Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Wtorek w godz. 11.30 do 15.30 – Nieodpłatna pomoc prawna
Środa w godz. od 11.30 do 15.30 – Nieodpłatna pomoc prawna
Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 836 20 75

2. Lokal w budynku Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1,
Czwartek w godz. 15.00 – 19.00 – Nieodpłatna pomoc prawna
Piątek w godz. 8.00 – 12.00 – Nieodpłatna pomoc prawna
Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 811 27 15   

II. Harmonogram punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalach w Baranowie Sandomierskim i w Nowej Dębie:

1. Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. gen. L. Okulickiego 1,
Wtorek w godz. od 8.00 do 12.00
Piątek w godz. od 8.00 do 12.00
Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 811 85 81

2. Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. 105,
Poniedziałek w godz. od 11.30 do 15.30
Środa w godz. od 11.30 do 15.30
Czwartek w godz. od 11.30 do 15.30
Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 846 26 71

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez Internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach, mają obowiązek stosować się do reguł bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczących sytuacji epidemicznej związanej z zagrożeniem COVID-19.

Jednocześnie informuję, że wszelkich informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego udzielają, w godzinach pracy urzędu, pracownicy Referatu Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji pod numerem telefonu: 15 822 39 22 wew. 220