Chcesz decydować o rozwoju gminy Gorzyce? Stwórz z nami Strategię Rozwoju na lata 2021-2030

Czy wiesz, że możesz decydować o kierunkach rozwoju gminy Gorzyce? Wystarczy, że wypełnisz ankietę, w której zakreślisz odpowiadające Twoim potrzebom kierunki działania. Zebrane ankiety będą podstawą do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021-2030.

 

- Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021-2030 jest niezwykle ważnym dokumentem. Na jego podstawie określany jest długofalowy rozwój gminy. To na jego podbudowie planowane są inwestycje i wszelkie działania mające na celu poprawę życia mieszkańców. Strategia jest też dokumentem, który stanowi merytoryczne uzasadnienie do ubiegania się po dodatkowe fundusze zewnętrzne, w szczególności te, które pochodzić będą z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – wyjaśnia Adam Kumor, sekretarz gminy Gorzyce.

Na tym etapie przygotowywania dokumentu, każdy z mieszkańców ma możliwość wypowiedzenia się i określenia swoich indywidualnych potrzeb w zakresie dalszego rozwoju gminy Gorzyce. – To jest najistotniejszy dla nas element przygotowywania strategii. Zawiera on opinie i oceny najistotniejszych zadań gminy. Zebrane w ten sposób oceny pozwolą nam na nakreślenie odpowiednich kierunków rozwoju i doprecyzowanie różnorodnych działań do adekwatnych potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk społecznych, edukacyjnych czy kulturalnych – mówi Adam Kumor.

           Ankieta obejmuje 4 części. W pierwszej należy ocenić w skali od 1 do 5 różne dziedziny funkcjonowania gminy, w drugiej ankietowany winien określić maksymalnie dwa główne problemy występujące w obszarze gminy, w trzecim należy wskazać maksymalnie dwa główne kierunki rozwoju gminy, zaś w czwartej części zaznaczyć cztery najważniejsze priorytety, które pomogą rozwiązać istniejące problemy i bariery rozwoju.

Czas wypełnienia ankiety nie przekracza 5 minut. Ankieta jest anonimowa. Można ją wypełnić elektronicznie, klikając w link - https://www.interankiety.pl/f/BZR0QEaJ

Ankieta w wersji papierowej jest również dostępna w Urzędzie Gminy Gorzyce Biurze Obsługi Mieszkańca.

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 25.05.2021 r.