Tło po lewej stronie białe po prawej granatowe. Na białym tle grafika – herb gminy otoczony napisem Rada Gminy Gorzyce. Na granatowym tle napis  zawiadomienie o obradach Rady Gminy Gorzyce. Zawiadamia się, że 21 maja 2021 r. o godz. 15.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy Gorzyce.


Porządek obrad:

1. Otwarcie Uroczystej Sesji Rady Gminy Gorzyce.

2. Nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce".

3. Nadanie tytułu "Zasłużonego dla Gminy Gorzyce".

4. Wręczenie stypendiów uczniom w ramach Funduszu Stypendialnego "Młodzi Zdolni".

5. Wystąpienia okolicznościowe.

6. Zamknięcie Uroczystej Sesji Rady Gminy Gorzyce.

 

Z uwagi na trwający stan epidemii sesja zamknięta  dla publiczności. Sesję można śledzić na żywo na stronie www.gminagorzyce.pl