Gorzyce. Wał przy rzece Łęg. Symbolicznego wbicia łopat dokonali zaproszeni goście m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, prezes Wód Polskich Przemysław Daca, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Piotr Kądek, wicestarosta tarnobrzeski Jacek Rożek, dyrektor regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda oraz wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy.

Ponad 65 milionów złotych będzie kosztowała rozpoczynająca się inwestycja pn. Łęg IV mająca na celu podwyższenie korony wałów na długości około 10 km.

 

Rozpoczynane przedsięwzięcie to kolejny projekt polegający na rozbudowie i zabezpieczeniu przed filtracją obwałowań przeciwpowodziowych, jaki Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie sukcesywnie realizuje od 2018 roku.

Zmodernizowana infrastruktura przeciwpowodziowa znacznie zwiększy stopień bezpieczeństwa gminy Gorzyce na powierzchni 6,9 tys. ha. Liczba mieszkańców chronionych rozbudowywanymi obwałowaniami to 13 480 osób.

Inwestycja, której wartości robót budowlanych wynosi ponad 65,5 mln zł, zostanie zrealizowana przez Wody Polskie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły finansowanego ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i budżetu Państwa.

Symbolicznego wbicia łopat dokonali zaproszeni goście m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, prezes Wód Polskich Przemysław Daca, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Piotr Kądek, wicestarosta tarnobrzeski Jacek Rożek, dyrektor regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda oraz wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy.

– Zapewniam, ten obszar jest dla nas niezwykle ważny. To w tym regionie wydajemy najwięcej pieniędzy na inwestycje, wszystko po to, by zagwarantować Państwu jak największe bezpieczeństwo powodziowe, by nie powtórzyły się dramaty z lat ubiegłych – powiedział podczas briefingu prasowego prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

– Robimy wszystko, by zapewnić tutejszym mieszkańcom spokój. Inwestycje realizowane przez Wody Polskie spełniają swój cel, zapewniają bezpieczeństwo. Gwarantuję, że z żelazną determinacją będziemy robić wszystko, by poprawiać jakość życia naszych mieszkańców – podkreślał wiceminister Rafał Weber.

– Jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ chroni gminę Gorzyce, przede wszystkim to, co jest dla nas kluczowe, chroni podstrefę ekonomiczną – zaznaczał Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.

W ramach rozpoczynającego się zadania pn. „Łęg IV” istniejące obwałowania zostaną podwyższone i poszerzone, a podłoże zabezpieczone przed filtracją, co ograniczy możliwość ich rozmycia i przerwania w czasie ewentualnego przejścia wód powodziowych.

Prace obejmują również przebudowę przepompowni wody, a także podniesienie dwóch linii wysokiego napięcia, które przebiegają nad rzeką.

Prace będą prowadzone w przyjazny sposób dla ludzi i środowiska, dzięki zastosowanym rozwiązaniom. Wał lewy zostanie rozbudowany od strony odpowietrznej, co pozwoli uniknąć konieczności wycinki drzew i znacznie ograniczy ingerencję w zlokalizowane w międzywalu siedliska przyrodnicze.

Wał prawy zaś będzie poszerzony w kierunku strony odwodnej, dzięki czemu teren zawala pozostanie w stanie niezmienionym, co pozwoli uniknąć konieczności wysiedleń i wyburzeń zlokalizowanych tam obiektów mieszkalnych. Ponadto pojemność retencji dolinowej międzywala nie ulegnie zmniejszeniu. Dodatkowo w ramach inwestycji zostanie przebudowana towarzysząca infrastruktura techniczna: śluzy i przejazdy wałowe, drogi przywałowe.

 

 

Gmina Gorzyce. Widok na ujście Łegu do Wisły.

 

 Połączenie obwałowań Łęgu ze zmodernizowanym w ubiegłym roku wałem wiślanym. Fot. https://rzeszow.wody.gov.pl