Zgodnie z art. 35 ust 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr LV/386/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 14.05.2021 roku do 04.06.2021 roku

Lp Obręb Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Powierzchnia

działki wydzierżawianej
w ha, klasa w ha

Księga wieczysta Przeznaczenie
w planie / przeznaczenie w studium
Termin płatności

Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy

Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1.

Wrzawy

1241/25

0,3300

0,1600

PsIV--0,1600

TB1T/00024815/1

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 11R - jako rola

Do 15 września każdego roku 40,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne, położona w sąsiedztwie terenów rolnych i drogi gminnej

Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18

2.

Wrzawy

1241/26

0,3016

0,1397

PsV--0,1397

TB1T/00024815/1

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 11R - jako rola

Do 15 września każdego roku 40,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne, położona w sąsiedztwie terenów rolnych i drogi gminnej

Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18

3.

Wrzawy

845/50

51,2900

4,9300

PsIII-2,9470

PsV-1,2030

PsVI-0,7800

TB1T/00038069/7

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 2R - jako rola

Do 15 września każdego roku 500,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne, położona w sąsiedztwie terenów rolnych i drogi gminnej

Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18

4.

Wrzawy

2743/13

10,3500

1,0000

N-0,1063

PsIV-0,0512

PsIII-0,8425

TB1T/00046012/2

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 18R - jako rola

Do 15 września każdego roku 100,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne, położona w sąsiedztwie terenów rolnych

Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18

5.

Wrzawy

1997/47

13,5412

1,0000

PsIII-0,5477

PsII-0,4523

TB1T/00038069/7

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 7R - jako rola

Do 15 września każdego roku 100,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne, położona w sąsiedztwie terenów rolnych

Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18

Załącznik:
- Zarządzenie nr 51/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.05.2021 w sprawie ogłoszenia wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (wersja .pdf)