Informujemy, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi pn. „Trześniówka VII – rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000 – 7+678 na terenie m. Zalesie Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie m. Tarnobrzeg” od dnia 10.05.2021 r. od godz. 8.00 do dnia 30.06.2021 r. nastąpi zamknięcie dla ruchu drogi gminnej nr 100140R (ul. Młynarska) na odcinku położonym w międzywalu i na rampie prawego wału rzeki Trześniówki w Trześni.