Informujemy, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi pn. „Trześniówka VII – rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000 – 7+678 na terenie m. Zalesie Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie m. Tarnobrzeg” przedłużony zostaje do dnia 30.06.2021 r. termin zamknięcia dla ruchu drogi gminnej nr 100110R „Zalesie – Ostrówek” na odcinku położonym na moście i rampie przejazdowej prawego wału rzeki Trześniówki w Zalesiu Gorzyckim.