Dyrekcja Szpitala w Nowej Dębie zaprasza do pracy w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie lub na kontrakt:  
- pielęgniarki na oddziały: Pediatryczny, Wewnętrzny z Pododdziałem Chorób Płuc oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
- terapeutów zajęciowych na Oddział Dzienny Psychiatryczny;
- psychologa do Centrum Zdrowia Psychicznego;
- logopedę.

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym/Kadry Szpitala lub dzwoniąc pod nr 15 846 26 51 wew. 153, 124 lub 109 - Pielęgniarka Naczelna.