stypendium gorzyce ok

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” w Gorzycach ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego „Młodzi Zdolni”.

Celem Funduszu Stypendialnego „Młodzi Zdolni” jest promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej. Z inicjatywy wójta gminy Gorzyce oraz dyrektorów i nauczycieli gorzyckich placówek stypendia zostały wprowadzone w 2016 roku – Zależało nam, aby uczniowie mieli dodatkowe fundusze na rozwijanie swoich umiejętności. Doskonale wiemy, jak ważna jest inwestycja w dzieci i młodzież, czyli umożliwienie im zdobywania nowej wiedzy, rozwijanie pasji i zainteresowań. Edukacja to coś, co zawsze procentuje w przyszłości, dlatego organizując program stypendialny, zależało nam, aby w ten sposób wspomóc proces edukacyjny zdolnych uczniów – podkreśla Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.

Ze względu na pandemię w minionym roku nie uruchomiono programu stypendialnego. W tym roku program będzie kontynuowany. Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą złożyć wnioski o przyznanie stypendium. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach do 17 maja 2021 r. do godz. 15.00.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII, stale zamieszkali na terenie gminy Gorzyce i uczęszczający do szkół podstawowych na terenie gminy oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych uczęszczający do szkół średnich na terenie, jak i poza jej terenem Gorzyce.

Kandydaci ubiegający się o stypendium wini legitymować się średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku nie niższą niż 3.0, wzorową, bardzo dobrą lub dobrą oceną z zachowania, posiadać udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Do wniosku należy dołączyć plan rozwoju na 1 rok, z uwzględnieniem finansowania z Funduszu Stypendialnego. – Zależy nam, aby uczniowie określili jakie wydatki chcieliby ponieść, aby rozwinąć swoje zainteresowań i umiejętności – wyjaśnia Katarzyna Stępień, koordynatorka programu stypendialnego.

Dodatkowo każdy uczeń winien przesłać również swoją autoprezentację w formie wideo.

Regulamin funduszu stypendialnego wraz z wnioskiem dostępny jest na stronach internetowych gminy Gorzyce oraz szkoły. Dokumenty można pobrać również w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach.

Fundusz stypendialny tworzą darowizny od firm i osób prywatnych. Do tej pory Fundusz wspierały m.in. Fundacja „Ukryte Talenty”, Alumetal, Federal Mogul, PHU Czerwiński oraz firma Beton-Bud.

Firmy i osoby prywatne, które chciałyby przekazać darowizny na ten cel, mogą kontaktować się z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” lub dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach.

W ramach programu od 2016 roku przyznano 41 stypendiów oraz 3 stypendia specjalne. Wysokość przyznanego wsparcia na rozwój intelektualny jest różna i zależna od budżetu, jakim w danym roku dysponuje Fundusz.

Wręczenie stypendiów odbędzie się na przełomie maja i czerwca br.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin Funduszu Stypendialnego "Młodzi Zdolni" - wersja .doc

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego "Młodzi Zdolni" - wersja .doc