Gminny Konkurs Ekologiczny. Sprawdź eko wiedzę on line. Konkurs dla uczniów klas VI-VIII ze szkół podstawowych z terenu gminy Gorzyce. Dzień Ziemi „Przywróć naszą Ziemię”

 

Dzieci i młodzież z klas VI-VIII zapraszamy do udziału w Gminny Konkursie Ekologicznym. Konkurs odbędzie się w dniu 22 kwietnia.

 

Głównym celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów środowiskiem życia człowieka, uwrażliwienie na piękno przyrody i konieczność ochrony środowiska, a przede wszystkim rozwijanie zachowań proekologicznych.

Konkurs sprawdzający wiedzę uczniów odbędzie się 22 kwietnia br. Każda szkoła typuje 4 uczniów, którzy pozytywnie przeszli etap szkolny i zakwalifikowali się do poziomu gminnego.

W czwartek w dniu obchodów Dnia Ziemi uczniowie sprawdzą swoją wiedzę. Uczniowie w swoich szkołach macierzystych przy odpowiednio przygotowanych stanowiskach komputerowych wezmą udział w teście sprawdzającym ich wiedzę. Uczniowie, którzy zdobędą najwyższe noty, otrzymają ekologiczne upominki ufundowane przez Wójta Gminy Gorzyce. Pozostali uczestnicy zostaną nagrodzeni dyplomami oraz ekologicznymi gadżetami.

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu - wersja .doc