Zgodnie z art. 35 ust 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr LV/386/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 09.04.2021 roku do 30.04.2021 roku

Lp Obręb Nr działki

Powierzchnia

działki w ha

Powierzchnia

działki wydzierżawianej
w ha, klasa w ha

Księga wieczysta Przeznaczenie
w planie / przeznaczenie w studium
Termin płatności

Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy

 

Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1.

Sokolniki

1899/1

0,1574

0,1574

WŁIV-0,0067
ŁIV-0,0172
RV-0,0854
RIVb-0,0481

TB1T/00037348/0

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 66R - jako rola

Do 15 września każdego roku 40,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne, położona w sąsiedztwie terenów rolnych

Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18

2. Furmany 44

0,3552

0,3552

RVI-0,2297

RV-0,1255

TB1T/00036121/6

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 48R - jako rola

Do 15 września każdego roku 40,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne, położona w sąsiedztwie terenów rolnych i domów jednorodzinnych

Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18

3. Trześń 1257

0,3512

0,3512

PsV-0,3512

TB1T/00035899/3

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 42R - jako rola

Do 15 września każdego roku 40,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne, położona w sąsiedztwie terenów rolnych i domów jednorodzinnych

Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18

Załączniki:
- Zarządzenie Wójta Gminy Gorzyce (wersja DOC, wersja PDF)