mapa zagrozenie powodzioweRuszyły konsultacje Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Każdy z mieszkańców ma prawo zgłoszenia swoich uwag poprzez m.in. stronę internetową www.stoppowodzi.pl

Konsultacje powinny zainteresować osoby, które mają swoje nieruchomości w obszarach zalewowych, obszarach, które zostały objęte szczególnym zagrożeniem powodziowym. Konsultacje mają służyć aktualizacji nowych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy. Konsultacje będą prowadzone do 22 czerwca br. Najprostszym sposobem zgłoszenia uwag jest skorzystanie z formularza on-line dostępnego na stronie www.stoppowodzi.pl/konsultacje. Na stronie podano również szereg wyjaśnień i informacji obejmujących działania z zakresu przeciwdziałania powodziom.

Opracowanie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym obejmuje również gminę Gorzyce. Mapy ryzyka powodziowego można sprawdzić na stronie www.gorzycetarnobrzeskie.e-mapa.net (warstwa Wody Polskie), wg nich na terenie gminy nie zaplanowano budowy polderów.

Wody Polskie odpowiedzialne za przygotowanie dokumentu uwzględniły w nich wykonane remonty wałów przeciwpowodziowych na Wiśle, Sanie i częściowo na rzece Trześniówka. Dzięki realizacji tych zadań miejscowości Gorzyce, Wrzawy, Motycze Poduchowne, Furmany, częściowo Orliska, Sokolniki i Trześń zostały wyłączone z obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

Obecnie w obrębie terytorium gminy realizowane są kolejne etapy prac remontowych na rzekach Trześniówka oraz Łęg. – Dlatego w przygotowanym Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wciąż jeszcze znajduje się obszar Zalesia Gorzyckiego i częściowo miejscowości Sokolniki, Trześni oraz Orliska. Plan ten ulegnie zmianie po zgłoszonych uwagach przez mieszkańców, a przede wszystkim po wykonaniu wszystkich, zaplanowanych prac remontowych związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Najbliższa aktualizacja map zagrożenia powodziowego została przewidziana na początek 2022 roku – informuje Agnieszka Duszkiewicz zastępca dyrektora ds. powodzi i suszy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne obecnie do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wymagana jest opinia Wód Polskich. – Mieszkaniec zainteresowany budową, czy zagospodarowaniem nieruchomości na terenie gminy – składa jak do tej pory – wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Pracownik merytoryczny weryfikuje, czy dana inwestycja będzie zlokalizowana w obszarze zagrożenia powodziowego, jeśli tak, wysyła wniosek do Wód Polskich o wydanie opinii w danej sprawie – wyjaśnia Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.

- Polskie Wody opiniują wniosek, jeśli opinia jest pozytywna wraz z nią podawane, są warunki zabudowy, które mogą uwzględniać m.in. wyższy poziom fundamentów. Wody Polskie mają również prawo wydać decyzję odmowną, jednakże każdy taki wniosek jest rozpatrywany indywidualnie po dokładnym sprawdzeniu ewentualnego ryzyka powodziowego – zaznacza Krzysztof Gwizdak, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Od stycznia br. Wójt Gminy Gorzyce, na podstawie opinii Polskich Wód nie wydał żadnej negatywnej decyzji w sprawie warunków zabudowy.

- Na każdym etapie prac związanych z budową wałów przeciwpowodziowych jesteśmy w stałym kontakcie z Wodami Polskimi to dla nas bardzo ważne, aby gmina i jej mieszkańcy byli bezpieczni. W zasadzie na terenie gminy na ukończeniu są już inwestycje związane z remontem wałów. Dzięki temu gmina staje się miejscem bezpiecznym do mieszkania i inwestowania – podkreśla wójt Gorzyc.

 

mapa1