- Do nauki zdalnej zarówno nauczyciele jak i uczniowie są przygotowani. Lekcje prowadzone  są na wysokim poziomie z wykorzystaniem różnorodnych technik i metod – mówi Krzysztof Komórkiewicz – dyrektor szkoły.

- Jednak już dziś myślimy o kolejnym roku szkolnym, powstają u nas nowe pracownie oraz planowane są remonty, gdyż wierzymy że pokonamy pandemię i we wrześniu spotkamy się z naszymi uczniami w murach szkoły – dodaje dyrektor.

Zespół Szkół w Gorzycach znany jest w środowisku lokalnym z bardzo dobrego kształcenia młodzieży w kierunkach mechaniczno – mechatronicznych, informatycznych oraz logistyczno – ekonomicznych.

Z myślą o kierunkach informatycznych (technik informatyk, programista, grafiki i poligrafii cyfrowej) w placówce utworzono nową pracownię z komputerami o bardzo wysokich parametrach, gdyż powyższe kierunki wymagają specjalistycznego oprogramowania i wysokiej wiedzy nauczycieli.

Uczniowie kierunków informatycznych gorzyckiej szkoły biegle posługują się systemami Windows oraz Linux.

Jednak sprostanie wysokim wymaganiom uczniów wymaga doskonałego przygotowania nauczycieli. I tak jest w Gorzycach. Nauczyciele ciągle podnoszą swoje kwalifikacje. Obecnie dwóch nauczycieli przedmiotów informatycznych uczestniczy w projekcie CMI organizowanym przez AGH w Krakowie. Celem projektu w którym zaangażowane są najlepsze uczelnie w kraju jest kształcenie uzdolnionych uczniów w kierunku programowania oraz robotyki.

Dzięki temu szkoła otrzymała 6 zestawów robotów do nauki programowania i algoratmiki o wartości przekraczającej 10 tys. złotych.

W Zespole Szkół w Gorzycach w okresie wakacyjnym zostanie przeprowadzona modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Sala gimnastyczna, szatnie oraz siłownia zostaną całkowicie odnowione, a na siłowni pojawi się nowy 8-stanowiskowy atlas.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje hasło które pojawia się w materiałach promocyjnych Zespołu Szkół w Gorzycach: „Dołącz do najlepszych” wydaje się jak najbardziej aktualne.

Poniżej: uczniowie Zespołu Szkół w Gorzycach podczas dodatkowych zajęć.

zs1

zs2

zs3

Materiał przekazany przez Zespół Szkół w Gorzycach.