W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną i wzrostem liczby zakażonych zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób, które planują załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Gorzyce o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub załatwianie spraw drogą mailową lub przez ePUAP. Przed przyjściem osobistym do Urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel. 15 836 20 75. Pozwoli nam to na szybszą interwencję, przygotowanie niezbędnych dokumentów, czy informacji, które Państwa interesują.

Wykaz numerów telefonów do pracowników Urzędu Gminy Gorzyce

Jeśli wizyta w urzędzie okaże się niezbędna, prosimy o zachowanie ostrożności, używanie maseczek oraz dezynfekcję.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną i wzrostem liczby zakażonych, zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób,  które planują załatwić sprawę urzędową w Urzędzie Gminy Gorzyce  o wcześniejszy kontakt telefoniczny  lub załatwianie spraw przez platformę ePUAP czy pocztę elektroniczną. Jeśli wizyta w urzędzie okaże się niezbędna, prosimy o zachowanie ostrożności, używanie maseczek oraz dezynfekcję. telefon 15 836 20 75, adres strony internetowej www.gminagorzyce.pl, adres poczty elektronicznej ug[at]gminagorzyce.pl, adres skrzynki ePUAP - Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms