Na zdjęciu – stadion Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach. Na płycie boiska zraszacze, nawadniające nawierzchnię stadionu.

 

Na stadionie piłkarskim Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach oraz stadionie piłkarskim w Trześni zamontowana została instalacja zautomatyzowanego systemu nawadniania.

 

Instalacja pozwala na odpowiednie nawodnienie i właściwe utrzymanie nawierzchni stadionów przez cały sezon. Taką instalację posiada już stadion sportowy w Sokolnikach.

Na obu boiskach w Gorzycach i Trześni zamontowano około 50 zraszaczy – po 25 na każdym obiekcie. Koszt inwestycji w Gorzycach wyniósł ponad 20 tys. zł. Pieniądze pochodziły z budżetu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w przypadku boiska w Trześni koszt inwestycji był na podobnym poziomie. Inwestycje finansowano w połowie ze środków GOSiR-u oraz budżetu gminy Gorzyce – Funduszy Sołeckiego sołectwa Trześń.

 

Na zdjęciu – stadion w Trześni. Na płycie boiska prowadzone są wykopy pod instalacje pod montaż zraszaczy.