W związku z wprowadzonymi zmianami odnośnie sposobu odbioru odpadu popiołu informujemy, że na terenie  Gminy Gorzyce w każdej miejscowości usytuowane są oznakowane kontenery, do których można oddawać zgromadzony w workach popiół pochodzący z gospodarstw domowych tj.:
1. Furmany - parking OSP,
2. Sokolniki - koło sklepu / obok szkoły podstawowej,
              - ul. Górki - zajezdnia,
3. Trześń - ul. Błonie - obok boiska,
              - ul. Kościelna - parking koło cmentarza,
4. Wrzawy - parking obok cmentarza,
               - Kawęczyn - w pobliżu boiska,
5. Orliska - plac koło OSP,
6. Gorzyce  - ul. Pańska - parking obok Starego Cmentarza,
                 - u zbiegu ul. Norwida i ul. Chopina ( Przybyłów ) za placem zabaw,
                 - Pączek Gorzycki - obok słupa/ w pobliżu nieczynnego sklepu,
7. Motycze Poduchowne - obok sklepu,
8. Zalesie Gorzyckie – naprzeciw świetlicy.

Popiół można oddawać również do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Gorzycach przy ul. Wrzawskiej 9, czynnego we wtorki od 12.00 do 18.00 oraz w piątki od 10.00 do 14.00.

Jednocześnie informujemy, że worki na odpady popiołu rozdawane będą przez pracowników firmy odbierającej odpady komunalne wraz z harmonogramem odbioru odpadów na 2021 r. Ponadto w worki można się również zaopatrzyć u Sołtysa w terminie zbierania podatków. Worki dostępne będą również w urzędzie gminy.

Zakazuje się wrzucania innych odpadów do pojemników na popiół.