Rekrutacja rozpocznie się 15.03.2021 i trwać będzie do 18.03.2021 r. w dni robocze w godzinach 8.30-14.00.

W przypadku małej liczby zgłoszeń zostanie ogłoszona rekrutacja dodatkowa.

Uwaga: z powodu sytuacji epidemiologicznej i w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 rekrutacja w dniach 15.03.2021 r – 18.03.2021 r. będzie prowadzona w budynku przy ul. Pańskiej 1 (obok Urzędu Gminy).

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana do dnia 30.03.2021 r. na stronach internetowych www.gminagorzyce.pl oraz wywieszona w dostępnym miejscu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Uwaga! Z powodu sytuacji epidemiologicznej i w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 lista osób przyjętych wywieszona zostanie w dostępnym miejscu na drzwiach budynku przy ul.

Pańskiej 1 (obok Urzędu Gminy)

Tel. kontaktowe w czasie trwania rekrutacji: 15 836 20 75 wew. 28 lub 33, tel. kom. 514 552 776, 785 375 737.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1. Regulamin rekrutacji do żłobka - wersja .doc

1. Regulamin rekrutacji do żłobka - wersja .pdf

 

2. Formularz rekrutacyjny - wersja .doc

2. Formularz rekrutacyjny - wersja .pdf

 

3. Załączniki do regulaminu rekrutacji - wersja .doc

3. Załączniki do regulaminu rekrutacji - wersja .pdf

 

4. Regulamin naboru dzieci do żłobka - wersja .doc

4. Regulamin naboru dzieci do żłobka - wersja .pdf

 

5. Wniosek o przyjęcie do żłobka - wersja .doc

5. Wniosek o przyjęcie do żłobka - wersja .pdf

 

6. Oświadczenie o zamieszkaniu - wersja .doc

6. Oświadczenie o zamieszkaniu - wersja .pdf

 

7. Oświadczenie o wielodzietności - wersja .doc

7. Oświadczenie o wielodzietności - wersja .pdf

 

8. Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu - wersja .doc

8. Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu - wersja .pdf

 

 

 

 

 

 

 

Plakat graficzny, w treści: Gmina Gorzyce realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytetowa VII, Działanie 7.4 „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”.Celem projektu jest: umożliwienie powrotu na rynek pracy rodzicom/opiekunom dzieci w wieku do lat 3 oraz kontynuacja zatrudnienia rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 poprzez utworzenie miejsc opieki dla 20 dzieci w żłobku na terenie Gminy Gorzyce do 30.09.2022. Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Planowany termin rekrutacji: 15.03.2021r. – 18.03.2021r. Regulamin dostępny na stronie www.gminagorzyce.pl. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w godzinach 8.30 - 14.00 w budynku przy ul. Pańskiej 1  (obok budynku Urzędu Gminy Gorzyce). Dofinansowanie projektu z UE: 661 114,19 zł