zlobek

Od 1 września br. 20 maluchów uczęszcza do Samorządowego Żłobka w Gorzycach.

To historyczna chwila, do tej pory w gminie Gorzyce nie było instytucji, która świadczyłaby opiekę nad najmłodszymi dziećmi. – To był mój priorytet, aby stworzyć żłobek w naszej gminie. Cieszę się, że się udało. Mam nadzieję, że najmłodsi zaadoptują się w nowej placówce, a dzięki temu rodzice będą mogli szybciej wrócić na rynek pracy – podkreśla Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.

Na realizację żłobka w Gorzycach, gmina pozyskała fundusze z dwóch źródeł. Pierwszy strumień pieniędzy popłynął z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Końcem 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Utworzenie żłobka w gminie Gorzyce”, zaś drugi z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch+”.

Łącznie na utworzenie żłobka gorzyccy urzędnicy z zewnętrznych źródeł pozyskali ponad 1 mln 360 tys. zł, z czego wkład własny finansowy to prawie 161 tys. zł, a niefinansowy to 75 tys. zł.

W ramach prowadzonej inwestycji, zaadoptowano część pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach. Dodatkowo dobudowano wiatrołap wraz z wózkownią oraz utworzono plac zabaw.

Do dyspozycji maluchów są dwie sale – zabaw i odpoczynku. Sale są wentylowane i odpowiednio klimatyzowane. W sali zabaw jest zamontowana podłoga interaktywna, znajduje się tu również całe mnóstwo kolorowych, atestowanych zabawek edukacyjnych.

Placówką kieruje dyrektor Katarzyna Juda, dziećmi zajmuje się 4 opiekunki, zaś o porządek dba dodatkowo jeszcze 2 panie.

W związku z pandemią, placówka objęta jest reżimem sanitarnym. Regulamin postępowania został zaakceptowany przez sanepid.