zlobek

Gmina Gorzyce będzie miała pierwszy publiczny żłobek. Placówka rozpocznie swoją działalność we wrześniu, a opiekę w nim znajdzie 20 maluchów.

– Wielu mieszkańców, w szczególności młodych rodziców prosiło o utworzenie żłobka w naszej gminie. Przyznam szczerze, że kiedy obejmowałem urząd wójta, to był jeden z moich priorytetów. Prace nad przygotowaniem się do tej inwestycji rozpoczęliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji. Obecnie przed nami najważniejszy i w końcu widoczny dla mieszkańców etap prac – tłumaczy Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.

Na potrzeby żłobka zostanie zaadaptowanych kilka pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr im. Jana Pawła II w Gorzycach. Dodatkowo zostanie dobudowany wiatrołap wraz z wózkownią. Zostanie również wydzielony plac zabaw, w którym zamontowane zostaną urządzenia dostosowane do dzieci, do lat 3.

Do dyspozycji maluchów będą dwie sale – zabaw i odpoczynku. Sale będą wentylowane i odpowiednio klimatyzowane. W sali zabaw będzie zamontowana podłoga interaktywna, znajdą się tu również atestowane zabawki edukacyjne.

23 grudnia 2019r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt.: „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” złożonego w ramach ogłoszonego naboru przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to niewiele ponad 780 tys. zł, wkład własny gminy to prawie 120 tys. zł. Prace adaptacyjne pomieszczeń rozpoczną się wiosną tego roku, zaś zakończenie prac i oddanie obiektu planowane jest na koniec sierpnia.

Rekrutacja dzieci rozpocznie się na przełomie marca-kwietnia br. Żłobek swoją działalność rozpocznie we wrześniu tego roku.

e-max.it: your social media marketing partner