LGRPS baner

 

Informacje o naborach wniosków Lokalnej Grupy Działania Puszczy Sandomierskiej.

Nr naboru Zakres tematyczny Dostępne środki

Odniesienie do 1) LSR i 2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia

6 września 2016 r.

 (Dz. U. 2016 Poz. 1435).[i]

1/2019
 1. Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,
 2. Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,
  1. Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne.
161 795,22 zł
 1. LSR Cel szczegółowy I.1
2/2019
 1. Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,
 2. Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,
 3. Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne,
 4. Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw.
200 000,00 zł
 1. LSR Cel szczegółowy I.2
3/2019
 1. Inwestycje przyczyniające się do zwiększenia wykorzystania potencjału wodnego obszaru LGR, w tym szczególnie w obszarze rekreacji i turystyki oraz usług melioracyjnych,
 2. Inwestycje przyczyniające się do poszerzania działalności gospodarstw rybackich
  o  nowe formy usług lub produkcji nie związanych z działalnością rybacką.
301 401,78 zł
 1. LSR Cel szczegółowy II.1
     Rozporządzenia
4/2019
 1. Operacje przyczyniające się do lepszego zachowania i lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru.
306 722,00 zł
 1. LSR Cel szczegółowy III.2
             Rozporządzenia
5/2019
 1. Tworzenie i rozwijanie narzędzi zwiększających zaangażowanie podmiotów rybackich w działania na rzecz rozwoju obszaru LGR,
 2. Działania aktywizujące lokalne społeczności oraz podmioty sektora rybackiego,
 3. Projekty szkoleniowe adresowane do przedstawicieli sektora rybackiego, lokalnych liderów i społeczności lokalnych.
50 000,00 zł
 1. LSR Cel szczegółowy IV.2
             Rozporządzenia

 


[i] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

Do pobrania:

Ogloszenia_o_naborach_wnioskow_-_tabela_30.12.2019.pdf

e-max.it: your social media marketing partner