.

PNR 2019

To bardzo dobry rok, choć trudny – mówił podczas spotkania podsumowującego rok działalności samorządu wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy.

Był to rok bardzo napięty pod względem budżetu. Mieliśmy wiele trudności, ale ostatecznie zaplanowane zadania zrealizowaliśmy. Nie każde założone przedsięwzięcie wykonuje się w danym roku kalendarzowym. Niektóre z nich wymagają czasu. Tak jak w przypadku Technicznego Ogrodu. Zanim wbiliśmy łopaty w plac budowy musieliśmy przygotować mnóstwo uzgodnień i dokumentacji. Trwało to 4 lata – podkreślał podczas uroczystości Leszek Surdy.

Wójt oraz przewodniczący radny gminy Gorzyce Krzysztof Maruszak podziękowali wszystkim za pracę na rzecz rozwoju gminy. – To nie jest praca jednostki, każdy z państwa – radnych gminnych, powiatowych, pracowników urzędu i jednostek podległych gminie, ale także jednostek zewnętrznych, takich jak choćby policji, czy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych, wędkarskich, ochotniczych straży pożarnych, a w końcu przedsiębiorców, rolników dokłada swoją część do rozwoju gospodarczego, kulturalnego, sportowego naszej gminy. Za tę pracę chciałbym wszystkim podziękować – mówił wójt Leszek Surdy.

Słowa uznania za dobrą i rzetelną współpracę do wszystkich zgormadzonych skierował również starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, o współpracy pomiędzy samorządami zapewniał w imieniu prezydenta Dariusza Bożka, jego rzecznik Wojciech Lis. Życzenia dobrej i odpowiedzialnej współpracy na rzecz rozwoju swoich społeczności złożył również były poseł i radny sejmiku województwa podkarpackiego Władysław Stępień.

Podczas spotkania na ręce wójta oraz przewodniczącego rady gminy Gorzyce Krzysztofa Maruszaka starosty Jerzego Sudoła oraz dziekana ks. Mariusza Kozłowskiego, gorzyccy harcerze przekazali światełko betlejemskie.

 

e-max.it: your social media marketing partner