rggPodczas nadzwyczajnej sesji, radni gminy Gorzyce jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego na przebudowę ul. Szkolnej.

 

Podjęcie takiej decyzji nie oznacza zaciągnięcia kredytu, a jedynie zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na realizację niniejszego zadania. Zabezpieczenie tej kwoty daje gminie zielone światło na ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą.

Projekt przebudowy ulicy Szkolnej został przygotowany jeszcze w poprzedniej kadencji. Ulica Szkolna realizowana jest na wniosek radnych i mieszkańców sołectwa Gorzyce.

W ramach inwestycji, po uprzednich konsultacjach z mieszkańcami, zaplanowano poszerzenie jezdni do 5,5 m, wzmocnienie istniejącej jezdni bitumicznej oraz przebudowę dwóch skrzyżowań przy ul. Kwiatowej i ul. Stawowej.

Ponadto zaplanowano wybudowanie nowych i zmodernizowanie już istniejące chodników. W ramach prac powstaną zatoki postojowe dla samochodów osobowych w rejonie szkoły oraz przy punkcie działalności gospodarczej. Nową nawierzchnię z kostki betonowej zyskają również podjazdy do posesji. Ulica zyska również nowe odwodnienie.

Szacunkowy koszt zadania wynosi 1.568.017,19 zł, z tego dofinansowanie (70%) – 1.097.612,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji to listopad 2019 r.- lipiec 2020 r.

Wniosek o dofinansowanie zadania gmina Gorzyce złożyła do Funduszu Dróg Samorządowych będącego w dyspozycji wojewodów. Promesę na dofinansowanie budowy ulicy Szkolnej na początku września wręczył wójtowi Leszkowi Surdemu wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 

01

 

02

e-max.it: your social media marketing partner