2019bitwawrzawska210 lat temu na terenach pomiędzy Wisłą a Sanem, Polacy pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego powstrzymali ataki Austriaków. Pamięć tamtych wydarzeń uczczono w minioną niedzielę podczas obchodów rocznicy Bitwy Wrzawskiej.

Uroczystości rozpoczęły się od zaciągnięcia warty honorowej, tę przy pomniku pełnili żołnierze z III Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe, które wystawili przedstawiciele Stowarzyszenia Historyczno-Rekonstrukcyjnego Lanca oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzawach.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i uczczeniu symboliczną minutą ciszy pamięci poległych, krótki rys historyczny przedstawił Marek Bartoszek – kierownik Domu Kultury we Wrzawach – placówki Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach.

210 lat temu, 12 czerwca w widłach Wisły i Sanu stoczona została pamiętna bitwa pomiędzy wojskami Księstwa Warszawskiego, a wojskami austriackimi.

Mimo liczebnej przewagi Austriaków, Polacy pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego powstrzymali ataki nie ustępując z pola bitwy. W bitwie pod Wrzawami zginęło wówczas około 200 Austriaków i kilkudziesięciu Polaków (około 100 osób). Po dwóch dniach intensywnych walk książę Poniatowski wycofał swoje wojska na prawy brzeg Sanu, do Pniowa.

Miejsce bitwy, upamiętnia pomnik wzniesiony przez właściciela Wrzaw, barona Kaliksta Horocha w 1879 roku – przypominał Marek Bartoszek.

Głównym punktem uroczystości była msza św., którą koncelebrowali dziekan ks. Mariusz Kozłowski i proboszcz wrzawskiej parafii ks. Józef Markowicz. Wspólnej modlitwie kapłani polecali wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę, ale także wszystkich, którzy pracują na rzecz budowania jedności w małych i dużych społecznościach. 

Po mszy św. delegacje samorządowe na czele z wójtem gminy Gorzyce Leszkiem Surdym, radnym powiatu tarnobrzeskiego – Pawłem Bartoszkiem i radną gminy Gorzyce – Anną Cetnarską złożyli kwiaty. Wiązanki pod pomnikiem poległych w Bitwie Wrzawskiej złożyli również członkinie stowarzyszenia „Razem dla Wrzaw” oraz przedstawiciele Szkoły Podstawowej we Wrzawach.

e-max.it: your social media marketing partner